Clock-Time

Văn hoá

/ 102 / Văn Hoá

Lịch sự

Câu nói: “Hãy làm cho người khác những gì mà bạn muốn họ làm cho bạn” không phải là điều gì tiêu cực trong việc khuyến khích sống lịch sự. Nếu bạn muốn cho người ta nhớ đến bạn trong ngày sinh nhật của bạn, hãy viết thư cho người ta trước vào ngày sinh nhật của họ. Hãy làm điều tốt cho mọi người dù họ có tốt hay không.
/ 314 / Văn Hoá

Không sợ hãi Giáo Hoàng, cũng không tôn thờ ngẫu tượng Giáo Hoàng Hot

Nếu chúng ta muốn là người Công giáo, thì đừng kém phần khó chịu khi tâng bốc Đức Giáo hoàng lên tận mây xanh vì ngài đồng ý với chúng ta, hơn là khi tỏ ra không hài lòng bởi vì ngài hơi làm đảo lộn chúng ta. Sứ mạng của ngài là mở ra và đồng thời thống nhất các viễn cảnh.
/ 558 / Góc Nhìn

Thoát ra khỏi "nền văn hóa khiêu dâm" Hot

Thoát khỏi bệnh nghiện phim khiêu dâm là điều có thể làm được. Liệu pháp STRIVE 21-Day Porn Detox (giải độc khiêu dâm trong 21 ngày) có thể giúp ích rất nhiều cho bạn.
/ 1161 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 58: Văn hoá hay Văn minh Hot

Văn hoá hay Văn minh
1. Văn hoá:
“Văn hoá” là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong lịch sử. Văn hóa là một khái niệm rộng, liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của mỗi người.
2. Văn minh:
+ Danh từ: là trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá với những đặc trưng riêng cho một cộng đồng, một thời đại.
+ Tĩnh từ: Có những đặc trưng của nền văn hoá phát triển cao.
Như vậy, “Văn hoá” chứa cả giá trị vật chất lẫn tinh thần, còn “Văn minh” thiên về giá trị vật chất và kỹ thuật. “Văn hoá” mang tính dân tộc, còn “Văn minh” mang tính quốc tế.