Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Công Bố Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Công Trình Tạo Dựng

Đức Hồng Y Peter Kodwo Appia Turkson, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình...
Gửi đến Các Anh Em Đáng Kính của tôi,
 
Đức Hồng Y Peter Kodwo Appia Turkson, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình
 
Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo
 
Chia sẻ với người anh em đáng kính của tôi Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew những bận tâm của Ngài cho tương lai của công trình tạo dựng (x. Tông Thư Laudato Si, số 7-9) và đón nhận đề xuất bởi đại diện của Ngài, Tổng Giám Mục Ioannis của Pergamum vốn tham gia vào buổi ra mắt Tông Thư Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, tôi muốn thông báo đến anh em rằng tôi đã quyết định cũng sẽ thiết lập trong Giáo Hội Công Giáo, “Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Công Trình Tạo Dựng” là ngày, bắt đầu từ năm nay, sẽ được cử hành vào ngày 01/09, khi mà Giáo Hội Chính Thống đã thực hiện ngay bây giờ.
 
Là Kitô Hữu chúng ta mong muốn mang lại sự đóng góp để vượt thắng cuộc khủng hoảng sinh thái mà nhân loại đang trải qua. Do đó, trước hết tất cả chúng ta phải kín múc từ di sản thiêng liêng phong phú những lý do để nuôi dưỡng niềm đam mê của chúng ta cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, luôn luôn nhớ rằng đối với người tin vào Đức Giêsu Kitô, Lời Thiên Chúa đã trở thành người vì chúng ta, “đời sống tinh thần không tách lìa khỏi thân xác hay khỏi bản tính hay khỏi những thực tại thế giới, nhưng được sống trong và cùng với họ, trong sự hiệp thông với tất cả mọi người đang ở xung quanh chúng ta” (ibid., 216). Do đó, cuộc khủng hoảng sinh thai mời gọi chúng ta đến một sự hoán cải thiêng liêng sâu sắc: Các Kitô Hữu được mời gọi “một sự hoán cải sinh thái, từ đó mà những hiệu quả của cuộc gặp gỡ của họ với Đức Giêsu Kitô trở nên chứng tá trong mối quan hệ của họ với thế giới quanh họ” (ibid., 217). Do đó, “sống ơn gọi của chúng ta để trở thành những người bảo vệ của công trình tay Chúa là cần thiết đối với một đời sống nhân đức; đó không phải là một chọn lựa hay một khía cạnh thứ yếu của kinh nghiệm Kitô Giáo của chúng ta” (ibid).
 
Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc Chăm Sóc Công Trình Tạo Dựng thường niềm mang lại cho các cá nhân người có niềm tin và cho cộng đồng một kinh nghiệm quý báu để căn tân lại sự dự phần cá nhân của chúng ta vào trong ơn gọi này như là những người quản gia của công trình tạo dựng, dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ của chúng ta đối với những công việc tuyệt vời mà Ngài đã uỷ thác cho sự chăm sóc của chúng ta, khẩn xin sự trợ giúp của Ngài cho sự bảo vệ công trình tạo dựng và lòng thương xót của Ngài cho các tội lỗi chống lại thế giới mà chúng ta đang sống trong đó. Việc cử hành Ngày này cùng ngày với Giáo Hội Chính Thống sẽ là một dịp giá trị để làm chứng cho sự hiệp thông đang gia tăng của chúng ta với các anh em chính thống. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà trong đó tất cả mọi Kitô Hữu đều đang phải đối diện với những thách đố giống nhau và quan trọng và chúng ta phải có những đáp trả chúng cho những thách đố này để làm cho nó đáng tin cậy và hiệu quả hơn. Do đó, niềm hy vọng của tôi là Ngày này có thể có liên quan đến, một cách nào đó, các Giáo Hội khác và các Cộng Đồng giáo hội khác và có thể cử hành trong sự hiệp nhất với những sáng kiến mà Hội Đồng Giáo Hội Thế Giới đang cổ võ về vấn đề này.
 
Đức Hồng Y Turkson, trong tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình, tôi đề nghị anh em hãy thông báo đến các Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình của các Hội Đồng Giám Mục, cũng như các Tổ Chức quốc gia và quốc tế có liên hệ đến các vấn đề môi trường về việc thiết lập nên Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho việc Chăm Sóc Công Trình Tạo Dựng, để trong sự hiệp thông với những nhu cầu và hoàn cảnh địa phương, việc cử hành này có thể được đánh dấu cách đúng đắn bởi sự tham dự của toàn thể Dân Chúa: các linh mục, nam nữ tu sĩ và người tín hữu. Vì lý do này, nó sẽ là nhiệm vụ của Uỷ Ban này, trong sự phối hợp với các Hội Đồng Giám Mục để tạo nên những sáng kiến để cổ võ và thể hiện Ngày này, để việc cử hành thường niên này trở thành một thời khắc cầu nguyện, suy tư, hoán cải mạnh mẽ hơn nữa và việc áp dụng những phong cách sống phù hợp hơn nữa.
 
Đức Hồng Y Koch, trong tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Việc Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo, tôi đề nghị anh em hãy thực hiện những liên lạc cần thiết với Thượng Phụ Đại Kết và các tổ chức đại kết khác để Ngày Thế Giới này có thể trở thành một dấu chỉ của một hành trình dài mà tất cả mọi người tin vào Đức Kitô bước đi cùng nhau. Đó cũng sẽ là nhiệm vụ của Uỷ Ban của anh em để quan tâm đến sự hợp tác với những sáng kiến tương tự được Hội Đồng Thế Giới Các Giáo Hội đưa ra.
 
Trong khi tôi trông đợi sự hợp tác khả thi nồng nhiệt nhất cho một sự khởi đầu tốt đẹp nhất và phát triển nhất của Ngày Cầu Nguyện Thế Giới cho Việc Chăm Sóc Công Trình Tạo Dựng, tôi khẩn xin sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Thánh Phanxicô Assisi, mà Bài Ca Tạo Vật của Ngài đã tạo nguồn hứng khởi cho quá nhiều người nam nữ thiện chí sống trong sự ca ngợi Đấng Tạo Dựng và với sự tôn trọng dành cho công trình tạo dựng. Tôi cổ võ lời kêu gọi này cùng với Phép Lành Toà Thánh của tôi mà tôi ban bằng tất cả tâm hồn tôi cho anh em, các Hồng Y đáng kính của tôi, và cho tất cả những ai cộng tác vào sứ vụ của anh em.
 
Làm từ Vatican, 06/08/2015
 
Lễ Chúa Biến Hình
 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô
 

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ)
Nguồn: http://muoianhsang.com/cac-duc-giao-hoang/su-diep/dhg-phanxico-cong-bo-ngay-the-gioi-cau-nguyen-cho-cong-trinh-tao-dung.html