Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Sứ Điệp Gửi Đến Hội Thảo Chuyên Đề Của Toà Thánh Về Di Dân và Sự Phát Triển tại Thành Phố Mexico

Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi đến Hội Thảo Chuyên Đề Của Toà Thánh...
Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi đến Hội Thảo Chuyên Đề Của Toà Thánh về di dân và sự phát triển diễn ra tại Thành Phố Mexico.
 
Tôi muốn nối dài lời chào chúc của tôi đến các nhà tổ chức, các diễn giả, và các tham dự viên tại “Hội Thảo Chuyên Đề Của Toà Thánh Tại Mexico về di dân và sự phát triển”.
 
Toàn cầu hoá là một hiện tượng đang thách đố chúng ta, đặc biệt ở tại một trong những biểu hiện chính của nó là di dân. Đó là một trong những “dấu chỉ” của thời đại mà chúng ta đang sống và điều ấy đưa chúng ta quay trở lại với những lời của Chúa Giêsu, “Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12, 57). Ngoài một khối lượng lớn ào ạt của những người di dân đang hiện diện ở trong khắp tất cả các châu lục và ở hầu hết các quốc gia, thì di dân vẫn được xem là một sự khẩn thiết, hoặc là một sự thật mang tính hoàn cảnh và bất thường, trong khi đó giờ đây nó đang trở thành một nét đặc trưng của xã hội và là một sự thách đố.
 
Đó là một hiện tượng kéo theo cùng với nó một sự hứa hẹn lớn lao và nhiều thách đố. Nhiều người buộc phải chịu cảnh di dân, và thường là, chết cách đau thương; nhiều quyền của họ bị phá vỡ, họ buộc phải chia cách khỏi gia đình của mình và, thật không may, tiếp tục là chủ thể của nạn phân biệt chủng tộc và thái độ bài xích.
 
Đối diện với hoàn cảnh này, tôi lặp lại điều mà tôi đã khẳng định trong Sứ Điệp Ngày Di Dân và Tị Nạn Thế Giới: “Một sự thay đổi thái độ đối với những người di dân và tị nạn là cần thiết đối với mọi người, bỏ đi những thái độ của sự xúc phạm và sợ hãi, thờ ơ và bài trừ - tất cả đều thuộc về một nền văn hoá bỏ đi – hướng đến những thái độ dựa trên nền văn hoá của sự gặp gỡ, nền văn hoá duy nhất có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng hơn và huynh đệ hơn”.
 
Tôi cũng muốn đặt sự chú ý đến hàng ngàn trẻ em đang di cư một mình, không được đồng hành, để thoát khỏi tình trạng nghèo và tình trạng bạo lực: Đây là một kiểu những người di dân từ Trung Mỹ và của chính Mexico những người băng qua biên giới Nước Mỹ dưới những điều kiện khắt khe và theo đuổi một niềm hy vọng mà trong hầu hết các trường hợp đều kết cục trong vô vọng. Nhóm người này đang gia tăng từng ngày. Sự khẩn thiết mang tính nhân loại này đòi hỏi, là một chuẩn mực khẩn thiết hàng đầu, là những trẻ em này cần phải được đón nhận và bảo vệ. Tuy nhiên, những việc làm này không thì chưa đủ, trừ phi chúng được các cảnh sát đồng hành những việc làm thông báo cho mọi người biết về những nguy hiểm của hành trình thế này và, trên hết tất cả, những việc cổ võ sự phát triển ở tại đất nước gốc của họ. Cuối cùng, thách đố này đòi hỏi sự chú ý của cả cộng đồng quốc tế để những hình thức di dân mới hợp pháp và an toàn có thể được áp dụng.
 
Tôi cầu chúc cho mọi sự thành công đối với sáng kiến xứng đáng của Bộ Ngoại Giao của Chính Phủ Mexicô trong việc sắp xếp tổ chức một buổi hội thảo chuyên đề để nghiên cứu và suy tư về thách đố lớn lao của việc di dân và theo đó là Phúc Lành Toà Thánh của tôi đến tất cả mọi người hiện diện.
 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Zenit.org)