Clock-Time

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chính thức đeo dây Pallium

Trong Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bế Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 vào ngày 15.8.2017, Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam đã mang dây Pallium cho Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh...