Clock-Time

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 28/03 - 04/04/2017: Câu chuyện Những Tác Phẩm Ðể Ðời

Thiên Chúa khóc thương khi chúng ta quay lưng lại tình yêu của Ngài. Bên cạnh đó là Câu chuyện Những Tác Phẩm Ðể Ðời. Trong phần cuối chương trình...