Clock-Time

Video: Lời cám ơn và bế mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang 31 của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

Cuối Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15.8.2017, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Huế đã nói lời cám ơn và tuyên bố bế mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31...