Header

CÁO PHÓ: Bà cố Phêrô Maria TRẦN VĂN THUẬN. Nhũ danh: Maria BÙI THỊ MẪN - Thân mẫu của cha Phêrô Maria Trần Thái Phong

avatarby Quốc Khánh
07/03/2024
1.5K
Bà cố Phêrô Maria TRẦN VĂN THUẬN. Nhũ danh: Maria BÙI THỊ MẪN - Thân mẫu của cha Phêrô Maria Trần Thái Phong - Linh mục giáo phận Phú Cường. Đã được Chúa gọi về lúc 04h20’ sáng thứ Năm, ngày 07 tháng 3 năm 2024. Hưởng thọ: 89 tuổi. Nghi thức tẫn liệm: 09h30’ sáng thứ Năm, ngày 07 tháng 3 năm 2024. Thánh lễ An táng: 04h20’ sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024, tại nhà thờ giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc. Do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế...

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”

(Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,
Linh mục
Phêrô Maria Trần Thái Phong và gia đình
xin kính báo
:

Bà cố Phêrô Maria TRẦN VĂN THUẬN

Nhũ danh: Maria BÙI THỊ MẪN

(Thân mẫu của cha Phêrô Maria Trần Thái Phong - Linh mục giáo phận Phú Cường)

Sinh: ngày 01 tháng 01 năm 1935.

Quê quán: Thái Bình.

Qua đời: 04h20’ sáng thứ Năm, ngày 07 tháng 3 năm 2024.

Hưởng thọ: 89 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia - số 95/5, khu phố 6, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai;

thuộc giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc.

Nghi thức tẫn liệm: 09h30’ sáng thứ Năm, ngày 07 tháng 3 năm 2024.

Nghi thức động quan: 03h45’ sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024.

Thánh lễ An táng: 04h20’ sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024,

tại nhà thờ giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc.

Chủ tế thánh lễ An táng: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường.

An táng tại nghĩa trang giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc.

KÍNH XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CỐ PHÊRÔ MARIA!

CHIA SẺ BÀI VIẾT