Header

Cáo Phó: Tu sĩ Linh mục GIUSE MAI VĂN THẢO, O.M.I | Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Phụ Tỉnh Việt Nam

avatarby Quốc Khánh
10/04/2024
884
Tu sĩ Linh mục GIUSE MAI VĂN THẢO, O.M.I. Đã về Nhà Cha lúc 16h15, Thứ Hai, ngày 08, tháng 04, năm 2024. Hưởng Dương: 59 tuổi. Nghi thức tẫn liệm được cử hành lúc 15h00, Thứ Ba, ngày 09, tháng 04, năm 2024, tại Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Lái Thiêu, Giáo phận Phú Cường. Vào lúc 07h30, Thứ Năm, ngày 11, tháng 04, năm 2024.
Ban Truyền Thông Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống"

(Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh

DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM - PHỤ TỈNH VIỆT NAM

Thành kính báo tin:

Tu sĩ Linh mục GIUSE MAI VĂN THẢO, O.M.I.

Sinh năm 1966, nguyên quán: Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định

Khấn dòng: 16/07/2006

Thụ phong linh mục: 29/05/2012

Đã về Nhà Cha lúc 16h15, Thứ Hai, ngày 08, tháng 04, năm 2024

Hưởng Dương: 59 tuổi

NGHI THỨC TẪN LIỆM

Được cử hành lúc 15h00, Thứ Ba, ngày 09, tháng 04, năm 2024

tại Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm

THÁNH LỄ AN TÁNG

Được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Lái Thiêu, Giáo phận Phú Cường

lúc 07h30, Thứ Năm, ngày 11, tháng 04, năm 2024

Chúng con kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, cùng anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn linh mục Giuse sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa.

Ban Truyền Thông PTVN

CHIA SẺ BÀI VIẾT