Header

Ban Mục Vụ Ơn Gọi | Thư mời: Ngày Hội Ơn Gọi 2024

avatarby Quốc Khánh
28/03/2024
3.4K
Hướng về ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 61, năm 2024, Ban Mục Vụ Ơn Gọi Giáo phận Phú Cường sẽ tổ chức “Ngày Hội Ơn Gọi” để cổ võ và cầu nguyện cho các ơn gọi trong Giáo phận. Chúng tôi xin thân mời các bạn cùng tham dự ngày hội này, hầu có thể nhận biết và kiến tạo “giấc mơ của Chúa Giêsu” cho mỗi chúng ta (x. Sứ điệp Ơn Gọi, 2024).

BAN MỤC VỤ ƠN GỌI
THƯ MỜI: NGÀY HỘI ƠN GỌI 2024


Các bạn thanh thiếu niên thân mến!

Hướng về ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 61, năm 2024, Ban Mục Vụ Ơn Gọi Giáo phận Phú Cường sẽ tổ chức “Ngày Hội Ơn Gọi” để cổ võ và cầu nguyện cho các ơn gọi trong Giáo phận.

Chúng tôi xin thân mời các bạn cùng tham dự ngày hội này, hầu có thể nhận biết và kiến tạo “giấc mơ của Chúa Giêsu” cho mỗi chúng ta (x. Sứ điệp Ơn Gọi, 2024).

- Thành phần tham dự: Các bạn học sinh từ lớp 8 trở lên.

- Thời gian: 08g00 – 15g00, Chúa Nhật, 21/04/2024.

- Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

Để thuận tiện cho việc tổ chức, xin các bạn cho chúng tôi biết số lượng sẽ tham dự “Ngày Hội Ơn Gọi” này, qua việc đăng ký nơi Cha xứ, để tổng hợp chung về Cha Đặc trách Ơn Gọi Giáo hạt. Chậm nhất là thứ Hai 15/4/2024.

Chúng con kính mong Quý vị Phụ huynh của các bạn thanh thiếu niên cùng các Đoàn thể của Giáo xứ thương cầu nguyện và giúp chúng con tổ chức tốt ngày cổ võ cho những mầm non ơn gọi của Giáo phận chúng ta. Xin hân hoan chào đón sự hiện diện của các bạn thanh thiếu niên!


Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

TM. Ban Mục Vụ Ơn Gọi

Lm. Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn

Đặc trách Ứng sinh và Chủng sinh Dự Bị

tải về file PDF: Thư mời - Ngày hội Ơn gọi 2024 - gửi các Bạn Thanh thiếu niên.pdf

CHIA SẺ BÀI VIẾT