Header

THÔNG BÁO - Về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục trong Giáo phận Phú Cường

avatarby Quốc Khánh
30/05/2024
11.2K
Vì nhu cầu mục vụ và ích lợi thiêng liêng của dân Chúa, cũng như của các linh mục, sau khi đã tham khảo những vị hữu trách, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - đã quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong Giáo phận vào thời gian sắp tới...
Ban Truyền Thông

TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG

104 Lạc Long Quân, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 3822 860; Fax: 0274 3855 343; Email: vptgmphucuong@gmail.com

Số: 51/2024/TB-TGM

Toà Giám mục Phú Cường, ngày 30 tháng 5 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục trong Giáo phận Phú Cường

Kính thưa quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ và Anh chị em giáo dân.

Vì nhu cầu mục vụ và ích lợi thiêng liêng của dân Chúa, cũng như của các linh mục, sau khi đã tham khảo những vị hữu trách, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - đã quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong Giáo phận vào thời gian sắp tới như sau

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƯƠNG NHIỆM

NHIỆM SỞ MỚI

1.

Cha Giuse Nguyễn Hữu Chí

Tân chức

Phó xứ GX Búng

2.

Cha Phêrô Trần Quang Hiển

Tân chức

Phó xứ GX Lái Thiêu

3.

Cha Phêrô Nguyễn Minh Hoàng

Tân chức

Phó xứ GX Chánh Tòa

4.

Cha Phêrô Dư Ước Nguyện

Tân chức

Phó xứ GX Bến Sắn

5.

Cha Giuse-Túc Tạ Đức Thái

Tân chức

Phó xứ GX Bình Long

6.

Cha Micae Chu Anh Tú

Tân chức

Phó xứ GX Thánh Giuse

7.

Cha PX Nguyễn Ngọc Tho

Tân chức

Tòa Giám mục

8.

Cha PX Trần Phương Quyền

Phó biệt cư GX Hưng Hòa

Chánh xứ GX Hưng Hòa

9.

Cha Giuse Nguyễn Khắc Hà

Phó biệt cư GX Bình Nguyên

Chánh xứ GX Bình Nguyên

10.

Cha Gioan Boscô Hà Trần Phúc

Phó biệt cư GX Lộc Hiệp

Chánh xứ GX Lộc Hiệp

11.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Dũng

Phó biệt cư GX Minh Đức

Chánh xứ GX Minh Đức

12.

Cha Đaminh Nguyễn Việt Khoa SCJ

Phó biệt cư GX Tân Quan

Chánh xứ GX Tân Quan

13.

Cha Giuse Trương Công Thành

Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng LMGP

Hưu dưỡng

14.

Cha Tôma Trần Đức Thành

Chánh xứ GX Bến Cát

Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng LMGP

15.

Cha Gioan Lê Quang Tuyến

Chánh xứ GX Chánh Thiện

Chánh xứ GX Bến Cát

16.

Cha Đaminh Ngô Duy Trung Hiếu SDS

Phụ giúp GX Bến Cát

Phó xứ GX Bến Cát

17.

Cha Giêrônimô Trần Văn Thế

Phụ trách Mục vụ Giáo phận

Chánh xứ GX Chánh Thiện

18.

Cha Marcô Phạm Văn Hải

Phó xứ GX Lái Thiêu

Phó xứ GX Chánh Thiện

19.

Cha Vinhsơn Nguyễn Tuấn Dương

Chánh xứ GX Lực Điền

Chánh xứ GX Phước Hòa

20.

Cha Marcô Thượng Nguyên Khôi

Chánh xứ GX Phước Hòa

Chánh xứ GX Lực Điền

21.

Cha PX Nguyễn Xuân Quyền

Chánh xứ GX Suối Đá

Chánh xứ GX Biên Hà

22.

Cha Micae Hoàng Anh Tuấn

Phó biệt cư GX Biên Hà

Phó xứ GX Tân Thông

23.

Cha Giuse Nguyễn Đức Thuận

Phó biệt cư GX Tân Kim Bảng

Chánh xứ GX Suối Đá

24.

Cha Phêrô Nguyễn Chí Công

Chánh xứ GX Cây Cam

Chánh xứ GX Tân Kim Bảng

25.

Cha Gioakim Lê Công Thành

Chánh xứ GX Vĩnh Hòa

Kiêm quản nhiệm GX Cây Cam

26.

Cha Giuse Gioan Trần Nhân Ái

Phó biệt cư GX Tân Hiệp (BL)

Phó biệt cư GX Cây Cam

27.

Cha Phanxicô Salêsiô Nguyễn Văn Cảnh

Phó biệt cư GX Tân Hiệp (PT)

Phó biệt cư GX Tân Hiệp (BL)

28.

Cha Tôma Phạm Chí Cao

Phó biệt cư GX Phước Minh

Chánh xứ GX Tân Hiệp (PT)

29.

Cha Đaminh Nguyễn Thành Thái

Chánh xứ GX Tây Ninh

Kiêm quản nhiệm GX Phước Minh

30.

Cha Giuse Phạm Tiến Lễ

Phó biệt cư GX Trảng Bàng

Phó biệt cư GX Phước Minh

31.

Cha Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Phó xứ GX Tân Thông

Phó biệt cư GX Trảng Bàng

32.

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng

Chánh xứ GX Thánh Tuân

Chánh xứ GX Mỹ Vân

33.

Cha Martinô Nguyễn Viết Anh Dũng

Chánh xứ GX Tân Nghĩa

Chánh xứ GX Thánh Tuân

34.

Cha Gioan Võ Hoàn Sinh

Chánh xứ GX Phong Cốc

Kiêm quản nhiệm GX Tân Nghĩa

35.

Cha Giuse Phạm Đức Lập

Phó xứ GX Phong Cốc

Phó biệt cư GX Tân Nghĩa

36.

Cha Gioakim Nguyễn Duy Ngọc

Phó xứ GX Thala

Phó xứ GX Phong CốcKính xin quý Cha và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận thêm lời cầu nguyện cho các ngài trong sứ vụ mới.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

LM Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy

Tải về file PDF: 2024 - THÔNG BÁO BỔ NHIỆM-THUYÊN CHUYỂN.pdf


CHIA SẺ BÀI VIẾT