09h00 | Thánh lễ Tuyên khấn Lần đầu, Vĩnh khấn và Mừng hồng ân Thánh hiến | Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

avatarby Quốc Khánh
11/06/2024
3.1K
Thánh lễ Tuyên khấn Lần đầu, Vĩnh khấn và Mừng hồng ân Thánh hiến - Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường. Được bắt đầu vào lúc 09h00, thứ Ba ngày 11/06/2024. Tại Nhà Thờ Chánh Toà Giáo Phận Phú Cường...
Ban Truyền Thông
CHIA SẺ BÀI VIẾT