10h30 | Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Xin Ơn Thánh Hoá Các Linh Mục | 07.06.2024

avatarby Quốc Khánh
07/06/2024
3.8K
Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Xin Ơn Thánh Hoá Các Linh Mục. Được bắt đầu vào lúc 10h30, thứ Sáu ngày 07/06/2024. Tại Nhà Thờ Chánh Toà Giáo Phận Phú Cường...
Ban Truyền Thông
CHIA SẺ BÀI VIẾT