19h30 | Cầu Nguyện Với Lời Chúa Theo Hình Thức Cđ Taizé | chủ đề: Tôi Tin Và Tôi Muốn (Mt 9: 27-31)

avatarby Quốc Khánh
04/07/2024
724
Xin mời tất cả anh chị em sắp xếp thời gian đến tham dự buổi cầu nguyện với LỜI CHÚA THEO HÌNH THỨC CĐ TAIZÉ. Với chủ đề: Tôi Tin Và Tôi Muốn (Mt 9: 27-31) tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường. Vào lúc 19h30, thứ Sáu ngày 05/07/2024...
Ban Truyền Thông
CHIA SẺ BÀI VIẾT