19h30 | Cầu Nguyện với Lời Chúa | Với chủ đề: Thánh Giuse - Tin Tưởng, Vượt Thắng Yếu Đuối

avatarby Quốc Khánh
29/02/2024
692
Xin mời tất cả anh chị em sắp xếp thời gian đến tham dự buổi cầu nguyện với LỜI CHÚA THEO HÌNH THỨC CĐ TAIZÉ.
 Chủ đề: Thánh Giuse - tin tưởng, vượt thắng yếu đuối. Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường. Thời gian: 19h30, thứ Sáu ngày 01/03/2024.
CHIA SẺ BÀI VIẾT