Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 32: Gieo Gió Gặt Bão | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh
banner-0
Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên | Mt 12,46-50 | Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên | Mt 12,46-50 | Suy Niệm Lời Chúa
11
Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên | Ga 20,1-2.11-18 | Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên | Ga 20,1-2.11-18 | Suy Niệm Lời Chúa
11
Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên - Năm B | Mc 6,30-34 | Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên - Năm B | Mc 6,30-34 | Suy Niệm Lời Chúa
22
Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 12,14-21 | Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 12,14-21 | Suy Niệm Lời Chúa
11
Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 12,1-8 | Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 12,1-8 | Suy Niệm Lời Chúa
22
Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 11,28-30 | Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 11,28-30 | Suy Niệm Lời Chúa
11

Nghi Thức Nhậm Xứ Của Cha Tân Chánh Xứ Suối Đá Và Thánh Lễ Tạ Ơn

Hôm nay, thứ Năm ngày 11/7/2024, tại nhà thờ giáo xứ Suối Đá, hàng trăm giáo dân hiện diện trong niềm vui chào đón cha Gioan Võ Hoàn Sinh - Hạt trưởng giáo hạt hạt Tây Ninh - được Đức Giám mục giáo phận uỷ quyền chủ sự nghi thức nhậm xứ cho tân Chánh xứ giáo xứ Suối Đá; cùng quý cha; quý tu sĩ; cách đặc biệt, chào đón cha Giuse Nguyễn Đức Thuận - Tân Chánh xứ giáo xứ Suối Đá...

Xem thêm

SỰ KIỆN

Bài Đọc: undefined

Giáo Phận Phú Cường

MUỐI MEN CHO ĐỜI

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 32: Gieo Gió Gặt Bão | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh

Muối Men Cho Đời / Quốc Khánh

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị...

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 31: Dĩ Hoà Vi Quý | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh

Muối Men Cho Đời / Quốc Khánh

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị...

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 30: Ếch Ngồi Đáy Giếng | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh

Muối Men Cho Đời / Quốc Khánh

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị...

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 29: Vơ Đũa Cả Nắm | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh

Muối Men Cho Đời / Quốc Khánh

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị...

GIÁO PHẬN

Giáo Xứ - Giáo Hạt - Giờ Lễ