Header

muc luc kinh thuong doc

avatarby
01/01/2000
37.4K

Mục lục
Kinh thường đọc

Kinh xét mình

 • Kinh Trước khi xét mình
 • Kinh Lạy Thánh Mẫu
 • Kinh Hãy Nhớ
 • Kinh Phú Dâng

LỜI CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

 • Năm Sự Vui
 • Năm Sự Thương
 • Năm Sự Mừng
 • Năm Sự Sáng
 • Kinh Mười Ðiều Răn
 • Kinh Năm Ðiều Răn Hội Thánh
 • Bảy Phép Bí Tích
 • Cải Tội Bảy Mối
 • Thương người có mười bốn mối:
 • Kinh Tám Mối Phước Thật
 • Kinh Nghĩa Đức Tin
 • Kinh Thánh Thất
 • PHÉP CẦU LỄ
 • Phép Lần Hột Năm Dấu Thánh
 • Kinh Vật Mọn
 • Kinh A rất Thánh Giá
 • Hát Thánh Vịnh Đavít
 • Đại Xá
 • Kinh Đọc Hầu Nhờ Phép Đại Xá
 • Kinh Cám Ơn Sau Khi Rước Lễ
 • Kinh Linh Hồn Chúa Kitô
 • Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
 • Hát Kinh Dâng Ngày
 • Kinh Tối
 • MỘT SỐ LỜI NGUYỆN TẮT
 • Kinh Thiếu Nhi Cầu Cho Cha Mẹ
 • Kinh của thanh thiếu niên cầu cho cha mẹ
 • Kinh Của Người Cha
 • Kinh Của Người Mẹ
 • Cầu cho các gia đình
 • Cam kết thánh hóa gia đình
 • Cầu cho bệnh nhân
 • Cầu cho việc cày cấy
 • Cảm tạ sau mùa thu hoạch
 • Kinh Cầu Với Đức Mẹ Lộ Đức
 • Kinh Khấn Thánh Giuse Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn
 • Kinh Khấn Thánh Giuse Hằng Cứu Giúp
 • Kinh Kính Thánh Martin De Porres
 • Kinh Khấn Ông Thánh Antôn
 • Kinh Cầu Ông Thánh Antôn Cho Tìm Thấy Của Đã Mất
 • Kinh Cầu Ông Thánh Antôn
 • Thứ Hai - Cầu Cùng Chúa Thánh Thần
 • Thứ Ba - Cầu Cùng Thiên Thần Bản Mệnh
 • Thứ Tư - Cầu Cùng Thánh Giuse
 • Thứ Thứ Năm - Cầu Cùng Chúa Giêsu Thánh Thể
 • Thứ Sáu - Cầu Cùng Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ
 • Thứ Bảy - Cầu Cùng Đức Trinh Nữ Maria
 • Chúa Nhật – Xin ơn Đức Tin
 • Lời Nguyện Buổi Sáng
 • Lời Nguyện Buổi Tối
 • KINH CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU
 • KINH CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU
 • Thôi nôi hoặc sinh nhật
 • Lời Nguyện Ngày Sinh Nhật
 • Kinh Dâng Ngày
 • Our Father (Lạy Cha)
 • Hail Mary (Kính Mừng)
 • Glory Be (Sáng Danh)
 • Kinh Cầu Nguyện của các Bà mẹ đang mang thai
 • LỜI NGUYỆN CẦU BÌNH AN CHO THAI PHỤ
 • ĐẶT TÊN CHO TRẺ SƠ SINH
 • LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT
 • HƯỚNG DẪN XƯNG TỘI - Nhận Phép Hoà Giải cho trẻ em
 • CÁCH XÉT MÌNH THEO 10 ĐIỀU RĂN
 • CÁCH XÉT MÌNH THEO BỔN PHẬN
TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT