Giáo Phận Phú Cường

Giáo Phận Phú Cường là một giáo phận Công giáo Rôma tại Việt Nam.

Giáo Phận Bình Dương, Giáo Xứ Phú Cường, Giáo Xứ Bình Dương.

Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 156 - Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 156 - Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay A
MUỐI MEN CHO ĐỜI 156 - Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay A - Tin Mừng Ga 11: 3-7.17.20-27.33-35: Là người như bao nhiêu người, Chúa Giêsu cũng xót thương, cũng rung động trước nỗi mất mát của người thân, của bạn hữu...Chia sẻ: Lm. Gioan Lê Quang Tuyến...
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...