Giáo Phận Phú Cường

Giáo Phận Phú Cường là một giáo phận Công giáo Rôma tại Việt Nam.

Giáo Phận Bình Dương, Giáo Xứ Phú Cường, Giáo Xứ Bình Dương.

Clock-Time

BỔN PHẬN là giấy vào NƯỚC TRỜI - #02 Bổn phận – Đường hy vọng

BỔN PHẬN là giấy vào NƯỚC TRỜI - #02 Bổn phận – Đường hy vọng
Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại. Có người không vác thánh giá của mình hay của người khác mà tưởng tượng thánh giá mình quá nặng. Có người vác thánh giá cả làng mà không vác thánh giá của mình. Có người vác thánh giá cả làng và gán thánh giá của mình bắt kẻ khác vác. Thánh hóa bổn phận của con. Thánh hóa người khác nhờ bổn phận con. Thánh hóa chính mình con trong bổn phận...
le gio 144 nam cha be tren tien khoi theodore louis wibaux va le gio man tang cha be tren phaolo le tan thanh
Tin Giáo Hội Việt Nam

Lễ Giỗ 144 năm cha Bề trên Tiên khởi Théodore Louis Wibaux và Lễ Giỗ mãn tang cha Bề trên Phaolô Lê Tấn Thành

Ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi 07 tháng 10 hàng năm là ngày lễ giỗ của cha Théodore Louis Wibaux, Bề trên Tiên khởi và là Đấng sáng lập Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn. 141 năm sau, cha Phaolô Lê Tấn Thành, vị Bề trên thứ mười hai của Đại chủng viện thánh Giuse cũng về với Chúa trong ngày lễ Đức Mẹ, mùng 07 tháng 10 năm 2018. Thế là từ nay, ngày 07 tháng 10 là lễ giỗ chung của hai cha Bề trên: một Pháp, một Việt...

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...