Giáo Phận Phú Cường

Giáo Phận Phú Cường là một giáo phận Công giáo Rôma tại Việt Nam.

Giáo Phận Bình Dương, Giáo Xứ Phú Cường, Giáo Xứ Bình Dương.

Điểm Tin Trong Tuần - Giáo Phận Phú Cường Từ 23.04 đến 28.04.2018

Điểm Tin Trong Tuần - Giáo Phận Phú Cường Từ 23.04 đến 28.04.2018
1. Lễ Chúa Chiên Lành - Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Giáo Hạt Phú Cường Tại Giáo Xứ Búng. 2. Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu - Thiếu Nhi Giáo Xứ Lái Thiêu Trình Diễn Tu Phục. 3. Mừng Ngày Lễ Chúa Chiên Lành Tại Giáo Xứ Kiên Long. 4. Mừng Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Tại Giáo Xứ Cao Xá. 5. ...

Thư báo: Huấn Luyện Huynh Trưởng Trưởng Cấp II

Thư báo: Huấn Luyện Huynh Trưởng Trưởng Cấp II
Nhằm giúp các huynh trưởng gia tăng đời sống cầu nguyện và có thêm nhiều khả năng phục vụ thiếu nhi trong giáo phận, giáo hạt và nhất là nơi các giáo xứ, Ban Nghiên huấn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận kính báo với quý Cha......
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...