Giáo Phận Phú Cường

Giáo Phận Phú Cường là một giáo phận Công giáo Rôma tại Việt Nam.

Giáo Phận Bình Dương, Giáo Xứ Phú Cường, Giáo Xứ Bình Dương.

Clock-Time
An tử và trợ tử theo giáo huấn của Giáo Hội

An tử và trợ tử theo giáo huấn của Giáo Hội

Bài viết là một nỗ lực tìm hiểu vấn đề an tử và trợ tử theo giáo huấn Giáo Hội. Tác giả cố gắng làm sáng tỏ những khác biệt liên quan đến thuật ngữ, đồng thời phân tích những luận cứ khác nhau ủng hộ lập trường cho phép an tử và trợ tử, từ đó, chỉ ra những giới hạn của những luận lý này và trình bày quan điểm Giáo Hội về tính chất thánh thiêng của sự sống.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...